DOCUMENTS,PARAGLIDING ALBANIA

ALBANIAN PARAGLIDING STORY. 1993 faxes of some documents issued are 90 by the Albanian Government and the partners! Read more »

Paragliding Albania, Aeronautika Shqiptare 26 years,1993-2019

Images from 1993-1999 Fre flying LLogara area, Tirana hills, Durres hills, Dajti mountain Read more »

PARAGLIDING IN ALBANIA ! 1993-2018

Read more »

ITALIA 1993 CASSINO,ATELIER DEL VOLO

Viti 1993. Shkolla italiane Atelier del Volo e z.Franco D’Aguanno ne Cassino beri te mundur kursin dhe pregatitjen profesionale te Alket Islamit ne fluturimet e lira me paragliding. Read more »

Paragliding Albania Activity 1993

Aeronautiks Shqiptare.Fluturimi i para ne Shqiperi nga pilotet shqiptar eshte kryer ne vitin 1993 ne Llogara-Palase. Teatri i Endrave!  Foto e viti 2012 Read more »

ALBANIAN PARAGLIDING SCHOOL,HISTORY,1993

Shkolla Shqiptare e fluturimeve te lira ne Paragliding kanfilluar aktivitetin e saj qe ne vitin 1993 ! Mbas fillimit te aktivitetit te saj ne vitin 1993,Aeronautika Shqiptare organizoi kurset e para te... Read more »